Stránka 1 z 1

Zvláštní souhlas s poskytnutím osobních údajů Equa bank

Odeslal: 14.12.2015, 22:22
od Qestament
Dobrý den, měl bych dotaz na doktorku Suchou.

Dneska jsem byl v bance podepisovat nějaké změny v mých osobních údajích a dali mi podepsat toto:

Svým podpisem níže vyjadřuji svůj souhlas s tím, aby Banka v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb, na ochranu osobních údajů, v platném znění, shromažďovala, zpracovávala a předávala kterékoli třetí osobě (nacházející se v České republice nebo v zahraničí) výše uvedené osobní údaje, včetně rodného čísla, za účelem provedení řádné identifikace dle příslušných ustanovení zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění; tento souhlas je udělen na dobu rozumně vyžadovanou k realizaci uvedeného účelu. Dále svým podpisem souhlasím s pořízením opisu identifikačních údajů, nebo s pořízením kopie občanského průkazu či jiného identifikačního dokladu a poskytnutím této kopie Bance. Seznam třetích osob včetně jeho případných změn Banka uveřejňuje na svých internetových stránkách http://www.equabank.cz v sekci "Centrum dokumentů".


Takže banka si tímhle legalizuje, že může moje osobní údaje předat komu chce, kdy a jak se jí zachce? Nejdůležitější jsem podtrhl. Prosím podívejte se na to a vysvětlete mi, jak to brát. Pokud je to v pořádku, tak proč píše o kterýchkoliv třetích osobách? A co je to doba rozumně vyžadovaná?

Děkuju za odpověď a nějaký rozpis, abych to dobře pochopil.

Re: Zvláštní souhlas s poskytnutím osobních údajů Equa bank

Odeslal: 03.07.2017, 19:15
od Martin Mojmír
Ahoj, myslím, že zde mohu odpovědět také.

Ano, je to přesně tak, jak píšeš. Banka si aktualizuje seznam třetích osob a těm následně může tvé osobní údaje, na základě v podmínkách uvedených důvodů, pod kterými si lze představit cokoli, předávat. Co se týče doby rozumně vyžadované, tento termín není nikde specifikován, tudíž se tato doba prakticky může rovnat nekonečnu.