Všeobecná definice jednoty vedoucí k myšlenkovému posunu.

Etické a morální hodnoty; rozhodovací procesy; společenské, (a)politické a právní předchozí, současné a event. budoucíí socio-ekonomické modely, resp. organizace společnosti - východiska, řešení a možné alternativy.
Tato podkategorie slouží názorovým diskusím libovolného charakteru - nemusí být striktně moderována.
Zdenek Chvojka
Občasný diskutér
Občasný diskutér

Příspěvekod Zdenek Chvojka » 22.11.2015, 10:49

Přátelé z Zeitgeist, tímto vás žádám o kritické posouzení této definice jednoty a o vaše vyjádření k této problematice. Ve vaší příručce jsem našel pouze vámi napsaný odkaz "Věc lidské jednoty" ve kterém souhlasím s myšlenkou:

"Kritický závěr prezentovaný v logice, která definuje záměr hnutí Zeitgeist, je, že lidská společnost potřebuje sjednotit své ekonomické činnosti a pracovat v souladu s přirozenou dynamikou fyzického světa, jako jeden druh sdílející jednu domovinu, pokud máme v úmyslu vyřešit stávající problémy, zvýšit bezpečnost, efektivitu a další prosperitu. Světové ekonomické divize, které v dnešní době vidíme, nejsou pouze jasným zdrojem konfliktů, destabilizace a vykořisťování. Tento způsob chování a samotná interakce je rovněž hrubě neefektivní, v čistě ekonomickém smyslu vážně omezující náš společenský potenciál."

Toto je zamyšlení nad tím, co může přivést dnešní společnost k jednotě a k její pozitivní změně. Bylo mi v něm nastíněno několik otázek. Co je jednota a co si pod tímto slovem představit? Jestli je nějaká jednota vůbec možná a jestli je lidstvo vůbec schopno jednotu utvořit? Začal bych poslední zmíněnou otázkou: Je schopno lidstvo utvořit jednotu? Díky dějinným a nově se objevujícím informacím se dozvídáme, že v omezeném, ale i globálním měřítku ano a dokonce jsme jejími dennodenními pozorovateli. Tato tzv. jednota je však tvořena ne za účelem pokroku lidstva a jeho dalšího rozvoje, ale jejím základem je sobecká touha vybraných jedinců ovládat události a děje pro zisk a touhu vlastnit. Tato tzv. jednota jak ji můžeme vnímat, je destrukční a vymyká se fyzikálnímu prostředí, do něhož se snaží ukotvit. To co přináší její aplikace do našeho života, jsou především její negativní jevy ve všech aspektech života na této planetě. Znamená to tedy, že jednota existuje, ale je na mentálně nižší úrovni a tedy to není ta“JEDNOTA“ po které lidstvo podvědomě touží. „JEDNOTA“ by měla být harmonickým propojením se stávajícím pojetím toho, čemu se říká univerzum a co vnímáme jako viditelný, ale i zraku neviditelný svět kolem nás, v němž se pohybujeme. „JEDNOTA“ nevytváří rozvrat a devastaci, ale přináší růst a prosperitu všech (-/+1%) zúčastněných. Jelikož nejsem spisovatel, nebudu nadále rozepisovat své představy o možné praktické stavbě tzv.“JEDNOTY“, která povede ke spokojenosti a prosperitě, ale ponechám tuto možnost druhým. Byl jsem veden k tomu, abych sepsal základní body a definici „JEDNOTY“ na kvalitativně vyšší úrovni pro ty, kteří by chtěli svým myšlenkovým přístupem k této jednotě přispět a začít tak prakticky propojovat náš stávající iluzorní a záměrně poškozovaný svět s harmonicky uspořádaným univerzem. Nevládnu správně pojmovými slovy a tak, prosím, omluvte mé vyjadřovací schopnosti. Účelem tohoto zamyšlení je posunout se z oblasti teorie do oblasti praktického tvoření "JEDNOTY" a pro tento účel jsem proto volil slova bližší běžnému čtenáři.

Definice jednoty a sjednocení vyššího řádu:

Jednota na mentálně vyšší úrovni, je možná, dosáhne-li se souladu a spolupráce, na základě svobodného rozhodnutí jednotlivců, vytvořit ideový obraz soužití v rámci fyzikálně daném prostoru

A) Jednota se skládá z prvků do součástí a větších celků.
B) Každý prvek má svůj specifický tvar,vibraci,účel a použití.
C) Každý prvek má v sobě uložené holografické vědomí celku. (Ideový obraz soužití)
D) Každý prvek může být nahrazen,doplněn, přemístěn, je-li to v souladu s účelem dosažení jednoty.
E) Žádný prvek není nadřazen jinému ve smyslu jeho důležitosti.
F) Každý prvek má svobodnou vůli , ohraničenou jeho úkolem a účelem jednoty.
G) Pouze prvek, který chce tvořit jednotu, může být její součástí.

Ján Greguš
Hnutí Zeitgeist ČR
Hnutí Zeitgeist ČR

Příspěvekod Ján Greguš » 22.11.2015, 16:44

Moj osobný názor na "problematiku".

Rozdelil by som jednotu na 2 typy, technickú a akúsi myšlienkovú (neviem ako to lepšie nazvať).

Čo sa týka technickej jednoty, tak to je to, o čom je hlavne Hnutie Zeitgeist. Zhodnúť na sa základných princípoch, podľa ktorých by mala fungovať ľudská spoločnosť, pretože všetko je technické. Základné princípy sú prírodné zákony a zabezpečenie nevyhnutných ľudských potrieb. Nechcem to tu podrobne rozoberať. Bolo by to na dlho a v podstate je to dobre vysvetlené v príručke (Definice ...). Ekonomika založená na prírodných zákonoch / zdrojoch je práve na tom postavená.

Čo sa týka myšlienkovej jednoty, tak tu asi zhoda nenastane a ani si nemyslím, že to je potreba, alebo že by to bolo prospešné. Každý človek je v podstate iný a unikátny. Tým myslím že sa líšime napr. v tom, aká hudba sa nám páči, aké jedlo nám chutí a pod. Toto ale niesú témy, v ktorých by bolo nutné dosiahnuť zhodu, i keď aj tieto témy dokážu ľudí rozdeľovať.

Ako som už písal, všetko je technické. Problémy ktoré máme dnes sú tiež vetšinou technického charakteru, napr. boj o zdroje, ktorý tu máme v dosledku umelo vytváraného nedostatku, a z toho odvodené vojnové konflikty, ktoré zase vytvárajú ďalšie problémy. Teda všetko problémy, ktoré už v dnešnej dobe dokážeme vďaka technológiam vyriešiť. Vieme zasýtiť celú planétu, dokážeme je celú napájať energiou, dokážeme všade na svete zabezpečiť dostatok čistej vody. To že sa to dnes nedeje je z dovodu, že vetšina projektov musí byť finančne výhodná (musí z nich plynúť zisk), aby sa uskutočnili. Teda prioritou nieje uspokojenie potrieb ľudí, ale zisk.

Ak by sme teda vyriešili technické problémy ktoré v dnešnej dobe máme, vyriešime aj vetšinu iných problémov. Ľudia ktorí sa "majú dobre", to znamená že minimálne ich základné potreby sú uspokojené, nemajú potrebu vyvolávať konflikty. Spokojných ľudí ťažko presvedčíte aby podporili nejaký vojenský konflikt, prečo by to robili?

Kedysi som tiež presadzoval názor, že je potreba spájať ľudí do nejakej jednej masy/smeru/hnutia. Dnes už si to nemyslím. Naopak si myslím, že je dobre to množstvo smerov, ktoré tu máme, pretože si každý može vybrať, to čo mu najviac vyhovuje. Na základných technických princípoch sa ale zhodnúť ako ľudstvo musíme, pretože tie sú pre každého rovnaké. Ak to dnes ešte niekto nechápe, tak potrebuje alebo viac informácií, alebo silnejší eko-biosociálny tlak, aby sa konečne prebudil. A niekto sa možno neprebudí nikdy.

Zdenek Chvojka
Občasný diskutér
Občasný diskutér

Příspěvekod Zdenek Chvojka » 22.11.2015, 21:26

Děkuji za odvážnou a upřímnou odpověď Jane. Potřebuji jen prověřit Váš osobní systém myšlení a myslím, že se "někdo neprobudí nikdy". Čekal jsem fundovanou odpověď a ne odpověď na základě emočních nesympatií. Vím přesně co vám nedovolí odpovědět tak jak by jste chtěl. Technicky, život je rozvoj a poznání. Co je opakem? Stagnace na svých přesvědčeních (dogmatech)? Mým cílem není konflikt, ale poznání, které mě přivede k vyššímu pochopení dnešního světa. De facto mi tvrdíte, že vaše příručka je na úrovni Bible. Vše je tam zapsáno? Nechci konflikt, žádal jsem hnutí Zeitgeist o kritický rozbor s náležitými odkazy na vaši publikaci, či na myšlenkový proud, jímž se vaše hnutí ubírá. Vaše nepochopení mě zklamalo, jelikož si Vás vážím pro Vaši komunikační schopnost. Čekám na další reakci a vysvětlení proč "JEDNOTA" není klíčovou myšlenkou a popřípadě vyvedení mě ze slepé uličky v této záležitosti. Další moje následující otázka bude znít: "Co je to tedy, co lidstvo přivede k pochopení a následné změně systému?" Diskuze povětšinou končí tam kde dochází argumenty ale předpokládám že hledáme společně vyšší principy lidského bytí a to by nás mělo "sjednocovat".

Michal Mauser
Správce fóra
Správce fóra
Avatar uživatele

Příspěvekod Michal Mauser » 22.11.2015, 22:20

Co potřebujeme je, aby se názory lidí shodly s technickými principy. Toho bude dosaženo, jak Ján popsal, získáním/šířením informací nebo biosociálními tlaky, které povedou k získání informací. Jinými slovy technické principy odstraňují názory a vytváří jednotu. Opět uvedu příklad s konstrukcí letadla, které nepodléhá levicovému ani pravicovému smýšlení - pouze technickému. Tato (názorová) jednota přinese změnu systému. Nepřinese však pochopení, jelikož to je závislé na již zmíněných informacích a jednota je až jejich důsledek.

Pro slovo jednota zde pro jistotu nepoužívám Vaši definici.

Zdenek Chvojka
Občasný diskutér
Občasný diskutér

Příspěvekod Zdenek Chvojka » 22.11.2015, 23:22

Děkuji za odpověď. Možná došlo k nepochopení,špatnou volbou slov. Mým úmyslem není tvořit jednotu ani nalevo ani na vpravo ani na tzv.středu. Jedná se mi o technické, logické definování "Jednoty" ke které dojde tak jak s vámi souhlasím, následným "získáním/šířením informací nebo biosociálními tlaky, které povedou k získání informací" Abych mohl pokračovat ve své práci, požádal jsem o pomoc v posouzení ty, kteří by byli dle mého soudu schopni posoudit. V opačném případě stačí jen napsat,tímto se nechceme a nebudeme zajímat. Tímto tématem se tedy již na tomto fóru nebudu nadále zabývat, jelikož mnou sepsaná příručka na toto téma by měla minimálně 153 stran a stejně by nebyla pochopena. Aby mohlo dojít k pochopení (jednotě) je třeba informací a na tom se zajisté shodneme. Přesto děkuji Hnutí Zeitgeist za tento prostor.

Michal Mauser
Správce fóra
Správce fóra
Avatar uživatele

Příspěvekod Michal Mauser » 23.11.2015, 09:14

Mně osobně se ta definice docela líbí. Má v sobě i prvky Teorie systémů, což je ale možná nadbytečné. Body D a E mi připadají sporné, ale nechci se pouštět do filozofování. To přenechám jiným případným zájemcům. Každopádně si myslím, že tato definice popisuje více, než jednotu a měla by mít tedy i jiné jméno.

Zdenek Chvojka
Občasný diskutér
Občasný diskutér

Příspěvekod Zdenek Chvojka » 25.11.2015, 11:12

Děkuji za odpověď Michale Mausere. Ani mým zájmem není vést filozofické disputace. Ve svém hledání prakticky využitelného systému, jsem byl doveden ve své mysli až k prvopočátku, kde pochopení "JEDNOTY" mi bylo představeno jako základní stavební prvek všech dějů. Oceňuji kladný přístup s označením nedostatečně vysvětlených bodů. PS.: Jaké jméno by jste navrhoval?


Vrátit se na “Hodnoty a společenské systémy”

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Nejsou tu žádní registrovaní uživatelé a 1 host

cron