Fórum SebeSdileni.cz - společně za konstruktivní společností - Registrace

Svým přístupem na projekty, webové a související stránky „SebeSdileni.cz“ berete na vědomí a bezvýhradně souhlasíte s následujícími podmínkami. Pokud nesouhlasíte, neprodleně naše projekty, webové a související stránky opusťte, nevstupujte na ně a nepoužívejte je. Vyhrazujeme si právo tyto podmínky kdykoliv z/měnit, přičemž je pouze a jen na Vás si jejich aktuální znění hlídat nebo připomínat.

Naše diskusní fórum běží na systému phpBB, což je řešení internetového diskusního fóra vydaného pod licencí „General Public License“. Diskusní řešení phpBB je možné bezplatně stáhnout z webové stránky www.phpbb.com. Upozorňujeme, že phpBB software pouze zprostředkovává internetové diskuse, respektive nenese za jakékoli jednání jeho používatelů žádnou odpovědnost.

Zavazujete se nepřispívat na projekty, webové a související stránky „SebeSdileni.cz“ pohoršujícím, hanlivým, nevhodným, vulgárním nebo jiným materiálem, který by mohl porušovat platné zákony ve Vaší zemi, zákony v zemi, kde sídlí „SebeSdileni.cz“, a/nebo platné mezinárodní právo. Toto chování může vést k okamžitému a trvalému vykázání ze všech našich projektů, a/nebo (opakovanému) upozornění Vašeho poskytovatele internetových služeb (ISP) na Vaši činnost, bude-li námi uznáno za vhodné. IP adresy všech příspěvků jsou ukládány pro případné uplatnění těchto opatření. Souhlasíte s tím, že „SebeSdileni.cz“ má právo odstranit, upravit, přesunout nebo uzamknout jakékoliv téma či příspěvek, pokud to bude považovat za vhodné. Jako uživatel souhlasíte se všemi údaji uloženými v databázi. Přestože „SebeSdileni.cz“ ani phpBB neposkytne tyto informace třetí straně nebo cizím osobám, nepřebírá „SebeSdileni.cz“ ani phpBB zodpovědnost za jakýkoliv pokus o vniknutí do systému, který by mohl vést ke kompromitaci těchto dat. Registrace i přihlašování do našich projektů, webových a souvisejících stránek může probíhat nešifrovaně, přičemž je potřeba se tomuto eventuálně přizpůsobit.

Pokud souhlasíte s podmínkami, klikněte na tlačítko „Souhlasím s těmito podmínkami“ níže, dokončete registraci a následně si přečtěte naše doplňující pravidla pro přispívání na diskusní fórum, jenž jsou dostupná v TOMTO ODKAZU. Při zakládání či připojování se do jakékoli diskuse se neobávejte odbytí, na našem diskusím fóru se pohybují uživatelé, jací Vám vhodně odpoví i v případě, že se již některé téma v minulosti řešilo. Setkáte-li se však s nepravděpodobným opakem, informujte, prosíme, administrátora, jaký jakékoli případné neadekvátní, či dokonce nevhodné, chování promptně vyřeší.

Děkujeme za pozornost, těšíme se na Vás ve fóru.

 
cron