Úvahy o životě uživatele smilan

Prostor pro globální, obecná nebo taková témata, která se nehodí do žádné z výše uvedených kategorií.
smilan
Nový diskutér
Nový diskutér
Avatar uživatele

Příspěvekod smilan » 22.03.2018, 18:47

Otevřete oči Slováci! Protestovali jste za cizí zájmy!

Bratislavské hotely byly plny zahraničních turistů. To jest, profesionálních zahraničních štváčů a manažerů barevných revolucí, přicházejících jako supi na národy, jejichž vlády potřebují rozbít a dosadit za ně západním zájmům poslušné poskoky. A takzvaní slušní lidé se dali k takovému něčemu propůjčit svou přítomností na náměstích.

Ochráníme nevládní organizace! Už jen tato jediná věta z plamenných projevů takzvaných osobností na náměstí SNP v Bratislavě v pátek 16.3. by měla donutit každého myslícího člověka, aby zpozorněl. Kdo je totiž schopen nahlédnout trochu hlouběji pod povrch, musí si přece uvědomit, že každý zpívá pouze píseň toho, koho chléb jí!

No a nevládní organizace jsou z větší části financovány právě ze západu. A přestože vyvíjejí také pozitivní činnost, tato pozitivní činnost je v podstatě jenom zástěrkou na to, aby v daném národě a v dané společnosti mohly v skrytu uplatňovat skutečné záměry svých chlebodárců, které mají jen málokdy na zřeteli prospěch daného národa. Téměř vždy je to v jeho neprospěch a začíná to nejdříve ovládnutím veřejného mínění, pak společenského dění, následně dění politického, a nakonec vše směřuje k úplnému ovládnutí ekonomiky a hospodářství. Pokud totiž západ vráží své peníze do nevládních organizací, právem očekává, že se mu jeho investice mnohonásobně vrátí. A vrátí se mu vždy prostřednictvím svržení staré, nespolupracující vlády a nastolením nové, západním zájmům poslušné vlády.

Pokud tedy někdo křičí na náměstí, že bude chránit nevládní organizace, ve skutečnosti křičí, že bude chránit zájmy západních mocností, které tyto organizace prosazují. Zájmy, které jsou v náš neprospěch, ale všechno navenek vypadá tak, že je to v náš největší prospěch a že západ je naším největším přítelem při prosazování dobra, demokracie a lidských práv. A davy jdou slepě proti vlastnímu národu.

"Není většího otroka jako je ten, který si ve svém zotročení myslí, že je svobodný," řekl Johann Wolfgang von Goethe. Ve vztahu k protestům za slušné Slovensko lze parafrázovat Goethe slova asi tak, že není většího otroka, jako toho, který sám bojuje za zájmy svých otrokářů.

A proti skutečným zájmům vlastního národa jdou také všechny mainstreamová média, protože také oni jsou v rukou západních vlastníků a proto také oni zpívají píseň toho, koho chleba jedí. Proto tato média celkem logicky nemohou bojovat za skutečné dobro slovenského národa, ale jedině za zájmy a dobro těch, kteří je vlastní. I když se samozřejmě budou neustále bít do prsou, jak jim nadevše jde o dobro národa. Ale to je opět jenom kamufláž!

A masy, davy, místo toho, aby hlouběji uvažovali o všech těchto skutečnostech, naivně věří tomu, co se jim hlásá z řečnických tribun a čím jsou neustále každodenně mediálně ovlivňováni.

A tento promyšlený postup rozeštvávaní a polarizování společnosti, směřující k protestům, demonstracím a násilnostem, zaměřeným proti vládě daného státu, která nevyhovuje západním mocnostem, tento promyšlený a efektivní postup, spouštějící takzvané oranžové revoluce, byl úspěšně uplatněn v mnoha zemích, jako je třeba Libye, nebo Ukrajina. No a nyní jsme ho zažili také na Slovensku.

Bývalý premiér Robert Fico hovořil na začátku protestů zcela otevřeně o tom, že scénář dění, které nastalo po vraždě novináře a jeho partnerky není připraven doma, ale v zahraničí. A jelikož premiér slovenské republiky má jistě přístup k informacím, které běžní lidé nemají, jeho slova musela být nutně něčím podložena.

Prezident Kiska, jako věrný přítel západu takové vidění situace samozřejmě popřel a doslovně řekl: "Tyto protesty nebudeme nazývat pokusem o převrat, řízeným ze zahraničí. Nebudeme kolem občanů šířit konspirační teorie a tím jich dehonestovat."

Vše je ale úplně jinak, protože občané byli naopak dehonestovaní tím, že neznali pravdu a ve své naivní představě boje za vlastní zájmy požadovali předčasné volby, které však v první řadě požadoval západ, aby si prostřednictvím nové vlády upevnil své mocenské postavení na Slovensku.

A za účelem dosažení tohoto cíle se situace postupně vyhrocovala až do žhářství a vyhrožování, jak o tom informuje deník "Pravda" ze dne 17. března 2018 ve svém článku s názvem: "Napjatá situace přerůstá do výhrůžek a násilí".

Píše se v něm, že na základě výhrůžek jeho vlastní osobě, jakož také jeho rodině musel požádat předseda koaličního Mostu-Híd Béla Bugár o policejní ochranu. Někdo podpálil žilinské sídlo strany Směr a bratislavskou centrálu strany Most-Híd hlídali policisté. Řízená nenávist vůči nynější koalici tedy stále rostla, a postupně se začínali projevovat snahy dohnat současné protivládní protesty na Slovensku do stadia oranžové revoluce ukrajinského typu.

Vraťme se však zpět ke konspiraci, kterou pan prezident Kiska zavrhuje a zesměšňuje, jakoby vůbec neexistovala.

Již před 2000 lety řekl Kristus zákoníkům a farizeům, to jest tehdejší elitě židovského národa, že jsou jako nabílené hroby. Zevně sice honosné a velkolepé, ale uvnitř plné nejrůznější nečistoty.

Tato slova jsou přece jasným svědectvím toho, že elity našeho světa ve většině případů v historii měli, a až dosud mají dvojí tvář. Že mají tu vnější a příjemnou, všechna ta slova o demokracii a lidských právech, avšak ve skutečnosti se za ní skrývá ta nejnižší černota a nečisté úmysly. Tato Kristova slova jsou vyjádřením konspirativní podstaty světa bohatých, mocných a vlivných. Jsou projevem jejich dvojakosti, kterou pokud nebereme na zřetel, musíme se stát nutně její obětí, protože jsme naivně uvěřili, že určitým kruhům jde o naše dobro, zatímco ve skutečnosti jim jde jen o naše ještě větší zotročení, ovládnutí, podmanění a okradení.

Oprávněná nespokojenost lidí s nedostatky ve společnosti a v politice, a jejich legitimní snaha o zlepšení poměrů byla tedy žel organizátory protestních shromáždění za slušné Slovensko, opozicí, nevládními organizacemi a mainstreamovýma médii zneužívána k dosažení nekalých cílů, kterými je ještě větší rozkradení, zotročení a ovládnutí Slovenska západem, prostřednictvím západu nakloněných opozičních stran a jejich nové vlády po předčasných volbách. Jedině z tohoto důvodu bylo všechno směrováno do předčasných voleb. Byl to jenom boj o moc a geopolitický vliv.

Ano, vláda Roberta Fica měla své chyby! Ale myslíte si, že ta nová, složená z opozičních stran by je neměla? Pokud si to myslíte, velmi se mýlíte, protože také oni by měli své kauzy, jenomže ze strany západu, kterému by otrocky sloužily, by nevznikla nikdy potřeba svrhnout jejich vládu oranžovou revolucí tak, jako vládu Roberta Fica, která nebyla západním zájmům po vůli, protože jinak by se toto všechno nedělo. Byla to totiž vláda, která navzdory všem svým chybám přece jen hájila zájmy Slovenska. A to do takové míry, že se stala západu trnem oku a musela být svržena. A k tomu ve své bezbřehé naivitě dobře posloužili davy, zmanipulované mainstreamem, nevládními organizacemi a opozicí.

Současná opozice nemá co velmi Slovensku nabídnout a už vůbec nepředstavuje nějaký vyšší morální kredit, než měla vláda Roberta Fica. Západu je to však úplně jedno, jako mu to bylo jedno třeba v případě diktátora Pinocheta. Je mu jedno, kdo bude u moci a nakolik je morální, jen ať věrně slouží západním zájmům a jde proti vlastnímu lidu.

Ale nám by to přece jedno být nemělo! My se přece nesmíme dát nikdy naivně zmanipulovat do protestů za něco, co se nakonec obrátí proti nám, protože to v podstatě od samého začátku bylo proti nám zaměřené. Současná opozice, dychtící po moci a plná nenávisti vůči vládě Směru, spolu s nevládními organizacemi, meinstramovými médii a organizátory protestů za slušné Slovensko neustále a navzdory všem dosavadním ústupkům protlačovala předčasné volby, které měly být jakýmsi společným koncentrátem bezohledných západních zájmů a jejich vlastní touhy po moci. A tohoto cíle mělo být dosaženo i za cenu destabilizace a majdanizace Slovenska.

Milí slušní lidé! Chcete opravdu spravedlivou vládu a spravedlivou společnost? Potom se především usilujte být spravedlivými ve svých vlastních životech, protože jedině spravedlivému se může dostat spravedlnosti!

Milí slušní lidé, chcete opravdu čestnou vládu s čistýma rukama? Pokud ano, pak se sami usilujte být čestnými a mít čisté ruce, protože jenom čestným lidem s čistýma rukama se může dostat čestnosti.

Milí slušní lidé! Žádáte spravedlnost, ale jste vy sami spravedlivými, nebo se o to alespoň snažíte? Neboť vždy můžete nakonec dostat jenom to, co si zasloužíte!

Požadujte čisté ruce? Ale máte vy sami čisté ruce? Neboť vám samotným se může dostat vždy jen toho, co si zasloužíte!

Neboť nad všemi vášnivými řečnickými projevy, touhami a požadavky davů stojí vyšší zákony, které nám vždy nadělují pouze to, co nám náleží.

Jak se totiž do lesa volá, tak se lesa ozývá! Co tedy do zákonů tohoto univerza svým jednáním, myšlením a hodnotami vložíme, přesně to se nám nakonec v celkem konkrétní podobě vrátí. A to také v případě charakteru naší vlastní vlády! Charakter naší vlády totiž nelze vykřičet, vyprotestovat a vydemonstrovat na náměstích, protože její charakter bude vždy jen odrazem a zrcadlem charakteru nás samotných. Na toto pamatujte!

PS. Na Slovensku se stala impulsem ke svržení pro západ nepohodlné vlády vražda novináře. Její bezohledným zneužitím dostala opozice, nevládní organizace a mainstreamová média emocionálně rozvášněné davy do ulic a nasměrovala je na svržení vlády a dosažení předčasných voleb. V Čechách zase nevládní organizace svou propagandou na školách poštvaly ještě nesvéprávnou mládež do ulic, aby protestovala proti západu nepohodlnému prezidentovi Zemanovi a Babišovi.

Z tohoto pohledu je tedy zásadním omylem křičet na náměstích, že budeme chránit nevládní organizace. Chránit bychom měli především vlastní národ před rozkladným vlivem nevládních organizací, které, financované z cizích peněz, prosazují tyto cizí zájmy pod pláštíkem dobra, humanismu a demokracie. A to jak na Slovensku, tak i v Čechách.

smilan
Nový diskutér
Nový diskutér
Avatar uživatele

Příspěvekod smilan » 26.03.2018, 16:51

Matrix! Hodnotný film s hlubokým a silným poselstvím

Nedávno jsem opět viděl známý kultovní film Matrix. Jeho skryté poselství nám má všem určitě co říct, jenom ho třeba správně dešifrovat. A právě o toto dešifrování se nyní pokusme, abychom také my nemuseli celý svůj život prožít pouze jako ozubená, nevědomá kolečka v iluzorní realitě matrixu, předstírajícího skutečný život, zatímco skutečnou, nedůstojnou realitou je realita našeho zotročení.

Dříve ale, než začneme mluvit o filmu je potřebné zdůraznit, že každý spisovatel, nebo v našem případě scenárista se ve své tvůrčí inspiraci vždy vnitřně napojuje na určité jemnější úrovně univerza, odkud čerpá. A podle charakteru toho, o čem píše, ale také podle charakteru své vlastní osobnosti a povahy se lze napojit buď na úrovně vyšší, nebo na úrovně nižší. V případě scénáře toho filmu šlo o napojení vyšší, ale žel, konečná podoba byla výrazně zkreslená a příliš zmaterializovaná. Ale i přesto má film přece jen značnou hodnotu.

Jeho děj probíhá v post apokalyptickém světě. Nad lidmi zvítězili stroje a zotročili je. Uvedli je do stavu jakéhosi hybridního spánku, poskytují jim základní výživu a čerpají z nich pro sebe biologickou energii. A tyto živé lidské baterie prožívají během svého hybridního spánku určitý snový stav, který vnímají jako realitu. Je to však jen neskutečná, stroji uměle vytvořená realita matrixu. Je velmi podobná životu, jaký žijeme my dnes. Dokonale totiž simuluje iluzi skutečného života se všemi jeho starostmi, prací a užíváním si.

Vítězství strojů by bylo dokonalé, kdyby neexistovala skupina lidí, kterým se podařilo pochopit, jak se věci mají. Kterým se podařilo odpojit z hybridního spánku a kteří začali usilovat o likvidaci matrixu. Ze skutečné reality do něj pronikají pomocí počítačových programů a jejich vůdcem je Morpheus.

Morpheus se dozvěděl, že v matrixu žije vyvolený, který ho je schopný zničit a začal ho hledat. Tak našel Nea, hlavního hrdinu. Odpojil ho od matrixu, probudil do skutečné reality a začal ho připravovat na jeho rozhodující boj.

Časem ale došlo k tomu, že strážcům matrixu, takzvaným agentům, se podařilo zajmout Morphea a mučením z něj chtěli dostat přístupové kódy k ráji, aby mohli zničit těch pár lidí, žijících ve skutečné realitě a tím pádem dovršit absolutní nadvládu strojů nad lidstvem.

Neo, spolu se svou přítelkyní Trinity se rozhodnou Morphea osvobodit, což se jim také podaří. Morpheus a Trinity uniknou z matrixu do skutečné reality, ale Neo to už nestihne. Zůstává v něm uvězněn a musí bojovat s agenty. Ti ho nakonec zastřelí.

Neo umírá ve svém fiktivním těle v matrixu, ale zároveň umírá i ve skutečné realitě. A ve skutečné realitě stojí při něm Trinity, která se do něj zamilovala a líbá ho na rozloučenou. Avšak její polibkem z lásky se Neo probouzí k životu a zároveň se probouzí k životu také v matrixu. Agenti to zpozorují a začnou do něj střílet. Silou lásky však Neo vítězí nad strojovou realitou matrixu. Gestem ruky zastavuje letící kulky, zničí agenta Smitha a snová realita se začne rozsýpat ...

Tolik k ději filmu. Kdo ho viděl, musí vytušit určitou zvláštní souvislost s naší současností. Pokusme se tedy nyní ozřejmit tuto souvislost a ukázat si, jak to s námi samými opravdu je.

Hlavní poselství filmu je prosté a jednoduché: realita, ve které žijeme a která je pro nás absolutně vším je v podstatě jen jakási dočasná iluze. Není to skutečná, pravá, věčná a autentická realita. Je jen cosi jako materializovaná iluze, za kterou se skrývá realita skutečná.

"Kdo se dívá ven, vidí iluzi! Kdo se dívá dovnitř, vidí skutečnost", říká dávná indická moudrost. Skutečná realita, ta věčná, pravá, trvalá a nehynoucí je tedy realitou nitra! Realitou srdce! Realitou ducha a realitou citu! To je skutečnost, ve které žije naše nejvnitřnější "já"! Naše nejhlubší, duchovní, nejvnitřnější "já"! To jsme ve skutečnosti my samotní! Skutečná pravda bytí je tedy pravdou ducha, v níž žije a přebývá naše pravé "já".

A toto naše pravé já, podobně jako ve filmu Matrix, sní sen iluze hmoty. Sní sen iluze těla. Sen iluze materiálních tužeb, žádostí, potřeb, vášní a všech obrovských možností hmotného světa. To je pro nás realita, která se nám stala vším. Považujeme to za to jediné, co můžeme od života očekávat, ale ve skutečnosti jde jenom o materiální iluzi reality matrixu, ve které jsme se svým mylným a omezeným nahlížením na svět sami uvěznili.

Tak jsme se stali bytostmi, plně zotročenými hmotným světem. A toto naše zotročení se projevuje falešnou hodnotovou hierarchií, kterou jsme si vytvořili na základě své fatální záměny snové reality hmoty za pravou realitu ducha. Našimi nejvyššími hodnotami se totiž staly jedině hodnoty hmotné.

Mít, vlastnit a užívat si! Peníze, majetky a moc! Pozemská sláva a velikost!

Důsledkem těchto "hodnot" je však nárůst bezohlednosti, chamtivosti, podvodu, nečestnosti a všech ostatních negativních vlastnosti, které z naší zmatené hodnotové hierarchie nevyhnutelně pramení. Žijeme proto ve světě zla, který vznikl z naší záměny iluze za skutečnost.

A tato, námi samými vytvořena iluze výlučnosti materiální reality a falešných hodnot z ní plynoucích způsobuje lidem mnoho bolesti, nepříjemností, stresu, nepohody, konfliktů a utrpení. V tomto hodnotově zvráceném světě se často daří lidem bezcharakterním, bezohledným a nepoctivým, kteří vytvářejí ze země peklo. Tito lidé osobně profitují z matrixu a proto se ho snaží udržet. Proto podporují komerční plytkost a tupý materiální konzum. Proto podporují zvrácenost, drogy, násilí a hazard. Obyvatelstvo totiž musí být plně pohlceno tím, co jim matrix nabízí, aby z něj nikdy nenašlo cestu ven.

Jsou ale mnozí, kteří vnímají a tuší, že materiální realita nemůže být vším. Že musí existovat i něco jiného a hlubšího. Tito lidé začínají tušit iluzi a klam dočasné materiální reality matrixu a její pomýlených hodnot. Začínají tušit, že vše může být jinak, podobně jako Neo, hlavní hrdina filmu.

A přesně toto jsou lidé, kteří se svým vnitřním tušením stávají připravenými na odpojení od matrixu. Proto bývají kontaktováni ze strany skutečné reality. Ze strany skutečné pravdy! Pravdy ducha, srdce a citu! Jsou vnitřně oslovení a mají, podobně jako Neo možnost rozhodnout se, zda chtějí zůstat nadále v matrixu, nebo se chtějí konečně probudit do skutečné reality.

Pokud se rozhodnou pro skutečnou realitu, poznají pravdu. Pravdu o dočasné iluzi matrixu materiálního světa a s ním spojených, nízkých, materiálních hodnot. Pravdu o pravém světě bytí ducha, v němž vládnou pravé a vznešené hodnoty, jakými je spravedlnost, lidskost, čestnost a dobro. Jedině toto je totiž to věčné, pravé a skutečné! Vše ostatní je jenom omyl, který zotročuje člověka.

No a vrcholným momentem filmu, ale také celého našeho života jako takového je poznání všemocné síly lásky. Poznání, že zlomit iluzi matrixu je schopna jedině láska. Láska k pravdě, láska k člověku, láska k dobru, láska k spravedlnosti a láska k Bohu. Jedině silou lásky k pravým hodnotám bytí může každý z nás zvítězit nad matrixem! Nejdříve sám v sobě a sám za sebe, čímž se stane vyvoleným, podobně jako Neo.

Vyvoleným k tomu, aby také on bojoval s matrixem a porazil ho! Ale ne zbraněmi, jako ve filmu, ale silou rozvíjení dobra, spravedlnosti, čestnosti, ohleduplnosti a duchovnosti. Čím více člověk takovým bude, tím více bude otřásat iluzí matrixu jedinečnosti dočasné reality hmoty a také všemi, s touto iluzí spojenými, nízkými materialistickými hodnotami.

Až nakonec, při dostatečném množství ve skutečné realitě ducha ukotvených lidí, bojujících proti materiální zvrácenosti pseudo hodnot matrixu prostřednictvím rozvíjení skutečného dobra a ctností dojde k tomu, že iluze padne. Že padne iluze výlučnosti hmoty a lidé poznají realitu takovou, jaká ve skutečnosti je. Poznají realitu ducha, srdce a dobra, která je jedinou pravou realitou.

Současnou, falešnou, pomýlenou a pokřivenou realitu výlučnosti matrixu materialistické reality pak vystřídá pravá realita pravdy ducha, citu, lidskosti, spravedlnosti a ušlechtilosti. Ta nově a na svůj vlastní obraz zformuje i materiální svět tak, že se v něm všechno stane skutečné a pravdivé.

Je tedy na nás, dokdy zůstaneme věřit iluzi matrixu, dokdy ho budeme živit svým přesvědčením, že je to jediná realita a dokdy budeme uctívat pseudo hodnoty, které tento náš omyl nutně doprovázejí. Je na nás, dokdy necháme své pravé "já" v hybridním spánku a v otroctví nedůstojného, pouze čistě materiálního bytí.

Ze skutečné reality ducha však zaznívá tiché volání ke všem, kteří začínají tušit pravdu o podstatě bytí, aby se staly vyvolenými …


Vrátit se na “Globální moderovaná diskuse”

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Nejsou tu žádní registrovaní uživatelé a 1 host

cron