Jacque Fresco - Naprosto soběstačné systémy (30.06.2011)

Koncept Ekonomiky založené na přírodních zákonech a zdrojích (Natural Law/Resource-Based economy, NL/RBE) včetně Projektu Venus a jeho Ekonomiky založené na zdrojích (Resource-Based economy, RBE).
Tato podkategorie slouží názorovým diskusím libovolného charakteru - nemusí být striktně moderována.
Martin Mojmír
Administrátor
Administrátor
Avatar uživatele

Příspěvekod Martin Mojmír » 12.06.2015, 17:01

Ďalší z úvah Jacqua Fresca, tentokrát na téma uzavřených soběstačných systémů. Prakticky vše, o čem hovoří, je možné už dnes, apokud by nás neomezovala pravidla současného zastaralého socio-ekonomického systému.Výňatek z dosavadní Facebookové diskuse k diskusi i ostatním, kdož sociální sítě nemají či odmítají. Pokračovat v diskusi můžete formou odpovědi.

Miroslav Hrabák napsal:Líbí se mi jeho nadšení pro věc, vitalita, tempretament a schopnost inovovat a aplikovat nové technologie. Geniální osobnost. Přesto si myslím že přesvědčení, že technologie vyřeší problémy člověka, postrádá zhlubší zamyšlení se nad smyslem lidského života a podstatou problému člověka v minulém i současném světě.

Ján Greguš, TZM napsal:Skúste si pozrieť i ďalšie vyjadrenia p. Fresca, kde hovorí aj o ľudskej psychike, predsudkoch a pod. My to máme tiež podrobne rozobrané v príručke. Technologie určite niesú sami o sebe "spása", ale možu byť dobrý nástroj. V dnešnej dobe a v dnešnom systéme veľa problémov vyplýva z domnelej, alebo skutočnej chudoby, príjmovej nerovnosti, triednych rozdielov. Umelo sa vytvára nedostatok. Technológie nám práve umožňujú odstrániť ten prirodzený nedostatok, ktorý už v "západnom" svete prakticky neexistuje. Ak dokážeme zabezpečiť základné životné potreby pre "všetkých" ľudí, a aj vďaka súčasným technológiám je to možné, tak tým odstránime veľa problémov prakticky hneď. Ľudia ktorí nemusia denne "bojovať" o svoje základné potreby nemajú potrebu páchať kriminálne činy, niesu tak stresovaní = lepšie verejné zdravie, nepotrebujú hľadať vinníkov za to, že sa majú zle. Samozrejme to nebude na 100%, hlavne kvoli fenoménu relatívnej chudoby, pokrivenému rebríčku hodnot a potrebe sa porovnávať. Može to byť ale dobrý štart k tomu, aby sme mohli niečo zmeniť.

Miroslav Hrabák napsal:"Odcizení se" člověka přírodě a v mezilidských vztazích. To je důsledek modernizace a technologické revoluce. To je třeba si uvědomit (aniž bychom měli v úmyslu řešit to návratem do minulosti). Aplikace nových technologií je v podání nadšenců, kteří je propagují, vlastně jen snaha obejít mrav, morálku a etiku, které by měly být primárním hybatelem změn k dosažení, řekněme, harmonické společnosti. To je základní slabina tohoto přesvědčení, že jsou to technologie a nikoli schopnost kritického myšlení, sebereflexe, výchova k tomuto a schopnost na základě toho pojmenovat problémy a pokusit se je řešit. Jacquese Fresca mám shlédnutého. Snažil jsem se ho též propagovat, už kvůli inspiraci. Ale s odstupem několika měsíců jsem si musel přiznat, že to vychází z chybných předpokladů a vyhýbá se to podstatě problémů. Přece nelze člověka vychovat tím, že ho zahrnete nadbytkem? Kolik generací by mělo být obětováno honbě za tzv. pokrokem, než se konečně dostaví ten spásný "bod nasycení" jednotlivce i celé společnosti? A stojí vůbec člověk o to?

Ján Greguš, TZM napsal:Čiastočne s Vami súhlasím. Sám som skor tiež "prírodný človek", ale v tomto prípade nejde o mňa ako jednotlivca, ale o ľudskú rasu ako celok. Vetšinu z toho čo tu máme, tak je vďaka technologickému prokroku, a to v dobrom i zlom. To že tu možeme písať, je tiež výsledkom technologického pokroku. Ľudia často vnímajú technologickú budúcnosť ako nejaké zlo a boja sa toho, ale technologický vývoj ktorý do tejto doby prijali si často ani neuvedomujú a berú ho ako samozrejmosť. Napr. internet, mobilný telefón, automobily a pod. Technologický vývoj asi nieje možné zastaviť nejakou prirodzenou cestou, ani si nemyslím, že by to bolo vhodné. Ľudská populácia v takom stave ako je teraz by pravdepodobne bez moderných technológií neprežila (nemohla existovať). To je fakt bez ohľadu na nejakú etiku, morálku, alebo či sa mi technologický vývoj páči, alebo nie. Už som písal, že by sme mali brať technológie ako prostriedok, nie cieľ. Tak ako sme prijali auto ako prostriedok pre urýchlenie dopravy, alebo mobilný telefón pre urýchlenie komunikácie, tak možeme v budúcnosti prijať i ďalšie prospešné technológie. Netvrdil som a netvrdím, že zahrnúť ľudí dostatkom je riešenie všetkých problémov, ale je to dobrý východzí stav pre ďalšie riešenia, keď vlastne už dnes vieme, že veľa dnešných problémov je len z dovodu absolútneho, alebo relatívneho nedostatku. Je to široká téma a pre ďalšiu komunikáciu v podobnou duchu by som skor doporučoval fórum, ktoré je na to predsa len vhodnejšie. Rád Vám zodpoviem každú otázku, na ktorú budem vedieť odpoveď.

Miroslav Hrabák napsal:Lidská populace se ovšem do stavu v jakém je dostala právě díky těm novým technologiím. A právě my bychom měli být schopni se nad tím stavem v jakém je zastavit a zhodnotit: oč jsme usilovali a proč, a kam jsme vlastně dospěli. A ještě musím dodat, že ty (stále) nové technologie byly (ač nepochybně dílem génia) většinou na zakázku někoho hodně rozmarného a rozmařilého (ať už jde o samootvírací dveře egyptského chrámu a zpívající fontánku od Héróna Alexandrijského nebo hotel na píšečném ostrůvku v Dubaji). Jistě, honbou za novými technologiemi se lze pohodlně vyhnout základním otázkám: KDO JSME a KAM SMĚŘUJEME?, přestože teprve odpověď na ně by mohla odůvodnit tu honbu za novými technologiemi, které vyřeší vše, takže i technici (nebo technologové) budou moci spokojeně hovořit o "konci dějin" jako kdysi Fukuyama. V podstatě nejde o nic jiného než o novou IDEOLOGII (ovšem vycházející pořád z téže MENTALITY), která má nahradit tu, která už dosloužila. Aspoň pokus o (aktualizovanou) FILOZOFII DĚJIN, která by zhodnotila vývoj od pravěku po současnost a pokusila se vysvětlit, čím je civilizovaný, v postindustriální, konzumní společnosti žijící člověk lepší než stále se civilizovanému stylu života stranící člověk živící se sběrem a lovem (Křováci, amazonští Indiáni a pod.) by tomu měl předcházet. Na toto lze odpovědět pouze tou filozofií dějin a jejím obhájením. Další možností je tyto námitky prostě ignorovat. P.S. Technologové si snad nejsou schopni uvědomit, že když se s nadšením (sebe)realizují, že často dělají mouřeníny či užitečné idioty těm, kteří je platí, a pokud jim to dojde je už pozdě jako v případě Oppenheimera. Ego bylo uspokojováno do té chvíle než se ozvalo svědomí (a to se ozvalo jen vy výjimečných případech).

Ján Greguš, TZM napsal:Možem s Vami v tomto súhlasiť. Fakt je ale ten, že tu máme nejaký aktuálny stav v akom sa nachádza ľudská civilizácia, so svojimi kladmi i zápormi. Otázkou je, ako ďalej a akým sposobom budeme riešiť súčasné problémy. Je veľa návrhov na riešenie, aký by bol ten Váš?]

Miroslav Hrabák napsal:Teoretický a intelektuální přístup: Návrhu na řešení by měla předcházet reflexe vývoje lidstva v podobě aktualizované filozofie dějin, která by měla být výsledkem nějaké SPOLEČNÉ práce, jak lidí orientujících se na techniku, technologie a přírodní vědy, tak lidí orientujících se na společenské a humanitní vědy. Vycházet by mohla ze studia a kritiky děl autorů filozofií dějin v minulosti, jakož i z nových objevů a poznatků společenských věd. Vše na základě komunikace v podobě otevřené diskuse, do níž se bude moci zapojit veřejnost. Víte, že právě KOMUNIKACE chybí i mezi specialisty v rámci jednoho vědního oboru (!) (např. egyptologie), takže nejsou schopni nějaké syntézy, která by shrnovala dosavadní poznatky oboru v nějaké smysluplné podobě? .... Ale abych se aspoń pokusil odpovědět nějak konkrétně už teď na Vaši otázku ohledně toho ŘEŠENÍ, co už nyní považuji za rozumné. Praktické návrhy: LOKALIZACE výroby pokud možno v místě spotřeby, případně v regionu. Usilování o potravinovou SOBĚSTAČNOST určitě v rámci státu, kraje, případně mikroregionu. SDÍLENÍ (či možnost půjčování si věcí jak ho propagují lidé "odkomunity.cz" a nebo společné užívání jak ho naznačuje i pan Fresco a které tu možná v maličkostech fungovalo i za socialismu - automatické pračky ve společných prostorách paneláků). Pokud jde o tu soběstačnost v potravinách, vzorem by nám mohl být Agrokombinát Slušovice, (pokud jde o metodu řízení), který by mohl či měl mít své kopie v každém kraji (či okrese). Ale mohly by současně existovat i farmy s nižším či minimálním stupněm technologické vyspělosti, dle volby majitele či spolumajitelů. Měli bychom usilovat o EKOLOGIZACI společnosti v co nejširším pojetí, zahrnujíc v to i etiku jako mezilidskou, tak třeba ve věci (velko)chovu "užitkových" zvířat. Mohou HIGH-TECH toto podporovat anebo to spíše komplikovat? Záleží, jak kdy, jak kde a v jakém množství. Možná by se to hnutí mohlo nazvat KOMUNITARISMUS v širším pojetí, tedy nejen v tom, že se všichni sestěhují dohromady jako sekta, v rámci lokality to ostatně ani není třeba. .... Jaké jsou předpoklady pro výše uvedené návrhy? Schopný ORGANIZÁTOR, který už má nějaké úspěchy (viz např. pan Čuba) a schopnost podobně uvažujících lidí či lidí, kteří by v tom mohli vidět řešení své situace (nezaměstnanost, pracující chudoba, nespokojenost v současném zaměstnání, možnost seberealizace, potřeba levných a zdraví podporujících potravin (vše ovšem v rámci lokality) SE DÁT DOHROMADY. ..... Jaké jsou problémy k uskutečnění tohoto? Nedůvěra k organizátorovi a k projektu, obava z krachu projektu a tedy i ze ztráty případných investic bez nároku na náhradu, převládající individualismus ve společnosti, potřeba pravidelného či okamžitého příjmu (platu), který dlouhodobý projekt nemůže zaručit a vlastně ani slíbit.... Vyžádat si finanční podporu kraje, obce nebo se prosit o peníze místní kmotry či někoho z oligarchů? Tohle by měla být především ALTERNATIVA ZDOLA, a tomu by mělo odpovídat i to financování. ...... Takže ZÁVĚREM: Řešit bychom měli primárně problémy člověka a konkrétních lidí a pokud možno lokálně, ne abstraktního lidstva a globálně. Ten pozitivní efekt se ostatně z dané lokality či regionu může šířit dál a dalším potřebným a zájemcům pak stačí jen předávat úspěšné KNOW-HOW a případně vysílat odborníky.

Ján Greguš, TZM napsal:Vaše návrh na riešenie sa v podstate zhoduje s tým čo sa snažím prezentovať aj ja v roznych diskusiách, alebo článkoch. Súčasne je to aj v súlade s tým, čo prezentuje a navrhuje Hnutie Zeitgeist. Takže tu nevidím absolútne žiadny problém. Aj medzi nami sú už ľudia, ktorí sa do podobných projektov púšťajú a snažíme sa motivovať aj ďalších ľudí, aby sa vydali touto cestou.

Miroslav Hrabák napsal:Možná vidíme podobná řešení, ale lišíme v teoretických výchoscích, které by měly být oporou pro návrhy řešení. Při četbě Petrovy příručky jsem prostě musel opakovaně uvádět tytéž argumenty jako nyní bez zvláštní odezvy. Snad až nyní, jako by si představitelé a stoupenci HZ byli přesvědčeni o jedinečnosti svých názorů. ... "Alternativa" (k Systému, ne v rámci Systému) by měla vycházet "zdola", ode veřejnosti a na základě nějaké společně chápané "reflexe" dějin, civilizace, kultury, vědy, techniky a nových technologií apod. Velmi rád bych názor názor těch vůdčích představitelů Hnutí Zeitgeist v ČR na své kritické připomínky. Myslel jsem, že se budou účastnit těch diskusí zde. Emotikona wink Proč tomu tak není?

Ján Greguš, TZM napsal:Hnutie Zeitgeist nemá "vůdčí představitele", funguje na inom princípe. Tak isto dokument "Definice Hnutí Zeitgeist" nieje Petrova príručka, ale je to dielo preložené z anglického jazyka a podieľalo sa na ňom viac autorov. Peter koordinoval konečnú fázu prekladu a vydanie českej verzie. Ak veľmi stojíte o jeho vyjadrenie, možem ho odkázať na toto téma, ale neručím, že odpovie. Každý z nás píše vyjadrenia za seba ako osobu, podľa toho ako to chápeme. Preto aj tak často odkazujeme na príručku, prípadne iné materiály, aby si každý urobil svoj názor. Samozrejme sa pokúšame odpovedať aj na otázky od ľudí. Niekedy je ale vhodnejšie odkázať na vhodný zdroj informácií, pretože odpoveď tu by bola veľmi rozsiahla. Už som Vás raz vyzýval, aby sme sa v diskusii presunuli na fórum, ktoré je na to vhodnejšie. Tiež možete prísť na Team Speak každý pondelok od 19:30 hod., kde bude aj Peter Taubinger, ak Vám ide o jeho vyjadrenie.

Miroslav Hrabák napsal:Nemá-li Hz vůdčí představitele, kdo tedy určuje tu sestavu lidí na ty výroční prezentace? .... Pokud se ten Team Speak koná v Praze, tak asi ne. Ale když mi sem dáte ještě jednou odkaz na to fórum, tak to tam zkusím.

Ján Greguš, TZM napsal:Program na Z-Day dávajú dokopy aktívni členovia Hnutia. Každý týždeň máme na Team Speaku 2x online diskusiu, kde preberáme doležité veci, napr. naše projekty. Práve na už spomínanom Team Speaku máme vyhradený čas každý pondelok od 19:30 hod. aj pre verejnosť, kde može prísť prakticky každý a opýtať sa, čo ho zaujíma. Je to online stretnutie, teda to nieje obmedzené lokalitou. Návod ako sa pripojiť: http://www.zeitgeistmovement.cz/teamspeak/. Čo sa týka fóra, tak sa snažíme diskutovať už len interFóre index.php, kde sa presúva aj naše oficiálne fórum.

Michal Mauser
Správce fóra
Správce fóra
Avatar uživatele

Příspěvekod Michal Mauser » 17.06.2015, 15:49

Miroslav Hrabák napsal:"Odcizení se" člověka přírodě a v mezilidských vztazích. To je důsledek modernizace a technologické revoluce. To je třeba si uvědomit (aniž bychom měli v úmyslu řešit to návratem do minulosti). Aplikace nových technologií je v podání nadšenců, kteří je propagují, vlastně jen snaha obejít mrav, morálku a etiku, které by měly být primárním hybatelem změn k dosažení, řekněme, harmonické společnosti. To je základní slabina tohoto přesvědčení, že jsou to technologie a nikoli schopnost kritického myšlení, sebereflexe, výchova k tomuto a schopnost na základě toho pojmenovat problémy a pokusit se je řešit. Jacquese Fresca mám shlédnutého. Snažil jsem se ho též propagovat, už kvůli inspiraci. Ale s odstupem několika měsíců jsem si musel přiznat, že to vychází z chybných předpokladů a vyhýbá se to podstatě problémů. Přece nelze člověka vychovat tím, že ho zahrnete nadbytkem? Kolik generací by mělo být obětováno honbě za tzv. pokrokem, než se konečně dostaví ten spásný "bod nasycení" jednotlivce i celé společnosti? A stojí vůbec člověk o to?


Není to důsledek modernizace, ale toho, že nás tento systém nutí šetřit časem a penězi, že si často nemůžeme dovolit nějaký kontakt.
Mrav, morálka a etika je naopak důsledek systému a proto nyní vidíme tolik jejich úpadek oproti minulému režimu. Tyto hodnoty potřebují nejdříve prostor vůbec vzniknout, což současný systém neumožňuje a nutí nás soupeřit a zneužívat ostatní, což by v námi předkládaném návrhu nebylo třeba a společnost by byla zdravější.

Zahrnout člověka nadbytkem nestačí. ten nadbytek musí mít všichni, aby ten člověk pochopil, co je to rovnost a nemusel závidět. Člověk musí dostat možnost se rozvíjet a ne být otrokem zbytečné práce.

To všechno nám dá technologie a tím umožní konečně poprvé v dějinách naplnění ideálů různých náboženství.
Ohledně morálky jsem odpovídal ještě zde: viewtopic.php?f=47&t=39

Miroslav Hrabák
Nový diskutér
Nový diskutér

Příspěvekod Miroslav Hrabák » 18.06.2015, 12:50

Michal Mauser napsal:Není to důsledek modernizace, ale toho, že nás tento systém nutí šetřit časem a penězi, že si často nemůžeme dovolit nějaký kontakt.
Mrav, morálka a etika je naopak důsledek systému a proto nyní vidíme tolik jejich úpadek oproti minulému režimu. Tyto hodnoty potřebují nejdříve prostor vůbec vzniknout, což současný systém neumožňuje a nutí nás soupeřit a zneužívat ostatní, což by v námi předkládaném návrhu nebylo třeba a společnost by byla zdravější.

Zahrnout člověka nadbytkem nestačí. ten nadbytek musí mít všichni, aby ten člověk pochopil, co je to rovnost a nemusel závidět. Člověk musí dostat možnost se rozvíjet a ne být otrokem zbytečné práce.

To všechno nám dá technologie a tím umožní konečně poprvé v dějinách naplnění ideálů různých náboženství.
Ohledně morálky jsem odpovídal ještě zde: viewtopic.php?f=47&t=39

To je Váš osobní názor, nebo je to názor, který v TZM sdílíte všichni? Pokud ano, tak celý TZM není nic jiného, než další varianta materialistické utopie. To jsem z toho cítil tak nějak od začátku. A mimochodem, náboženství nejsou o hmotném zabezpečení, ale právě o tom mravu, morálce a etice. To, že náboženství zdegenerovala nebo stála na špatných základech, je věc druhá. Připadá mi to jako moderní varianta pověsti rabi Loewa o Golemovi. Když už vzaly za své všechny ty iluze o světlých zítřcích a "pokroku", které měly motivovat člověka, aby dosáhl toho, čeho dosáhl nyní, tak aby, jak se říká nespadl řemen, přichází TZM o léčbě konzumu přesycením z možnosti neomezeného konzumu, který navíc ještě zušlechtí současného nedokonalého člověka? Jaký je vlastně podle TZM smysl života člověka? Jak by měl ten život za ideálních podmínek vypadat, jak by měl nebo mohl probíhat?
Naposledy upravil(a) Martin Mojmír dne 18.06.2015, 12:59. Celkem upraveno 1x.
Důvod: Odmazána dvojí citace - viz (N)etiketa, bod 01.12.

Ján Greguš
Hnutí Zeitgeist ČR
Hnutí Zeitgeist ČR

Příspěvekod Ján Greguš » 18.06.2015, 19:30

Ak sa bavíme o zmysle života človeka ako živočíšneho druhu, tak odpoveď neviem, neviem či to niekto vie. Človek ale nieje ničím výnimočný oproti ostatným živočíšnym druhom. Ano, síce stojí vývojovo vyššie, ale podlieha rovnakým prírodným zákonom. Potom by sme sa mohli pýtať, čo je zmyslom života všeobecne, prečo niečo také ako život na našej planéte vzniklo a pod. Otázka ale je, k čomu to je vobec dobré, alebo potrebné.

Podľa mňa, si každý musí nájsť zmysel svojho života sám. Pre niekoho je to žiť v súlade s prírodou, mať šťastnú rodinu, zdravie, pre iného je to mať 10 áut, 5 domov a lietadlo. Problémom ale je to, že súčasný systém podporuje ako zmysel života konzum a hromadenie majetku. V tomto prípade už nejde o morálny problém, ale o technický problém, pretože pri súčasnom stave ľudskej civilizácie to nieje dlhodobo udržiteľné. Jednoducho naša planéta nemá dosť zdrojov, aby boli všetci miliardári, v skutočnosti to ale tento ekonomický systém ani neumožňuje, ako vidíme sami v zvetšujúcich sa príjmových rozdieloch. A s tým prichádza kopa ďalších problémov, ako zhoršujúce sa verejné zdravie, ekologická neudržateľnosť a sociálna nestabilita. To sú skutočné témy ktoré by sa mali v dnešnej dobe riešiť.

Ekonomika založená na prírodných zákonoch / zdrojoch vobec nieje o neomezenom konzume, práve naopak, o inteligentnej správe zdrojov a inteligentnej produkcii (len to, čo je fakt potreba). Nebudem sa tu viac rozopisovať o zdrojovej ekonomike, doporučujem si preštudovať príručku http://wiki.zeitgeistmovement.cz/index. ... 0LEN.C3.8D, prípadne video od Petra Taubingera http://www.zeitgeistmovement.cz/uvod-do ... -zdrojich/. Ak Vám potom niečo nebude jasné, tak rád zodpoviem otázky, ale bez základných znalostí je ťažko diskutovať.

Fakt ale je ten, že veľa problémov súčasnej ľudskej civilizácie je sposobených nedostatkom (často umelo vytvoreným) s relatívnym i absolútnym stavom chudoby. Chudoba a z nej vyplývajúce problémy zabije v dnešnej dobe viac ľudí, ako všetky vojnové konflikty. Pritom by sme v pohode dokázali uspokojiť základné potreby všetkých ľudí na svete. A to všetko vďaka technologickému pokroku, ktorý dnes máme. To nieje o mravoch, morálke a etike, ale o tom, čo funguje a čo nie. Technológie niesú cieľom, ale prostriedkom na zmenu stavu, ktorý je dlhodobo neudržateľný.

Ak budem hovoriť za seba, tak moj ideálny život by prebiehal tak, že by som mal zabezpečené základné potreby (jedlo, bývanie, odev) a venoval by som sa "práci", alebo projektom, ktoré ma bavia. Nebol by som nútený robiť niečo čo nechcem, len preto, aby som mal nejaký príjem, ktorý by som vymenil za prístup k základným životným potrebám. Chcel by som, aby som o miesto na "pracovnom trhu" nemusel bojovať s ostatnými ľudmi. Aby títo ľudia boli moji spolupracovníci, nie súperi. Nechcem stretávať na ulici ľudských robotov, ktorí si idú so zvesenou hlavou odrobiť ďalšiu 8+ hodinovú smenu do práce, ktorá ich nebaví. Nechcem ísť k lekárovi s tým, že neviem či mi chce pomocť a liečiť ma, alebo si ma chce len udržať ako klienta ... Takto by som mohol pokračovať ešte nejaký čas. To ale nieje doležité. Každý si aj tak predstavuje svoj ideálny život inak. Ak aj napriek tomu chcete nejaký príklad, tak zase odkážem na príručku, konkrétne http://wiki.zeitgeistmovement.cz/index. ... DSTV.C3.8D.

Michal Mauser
Správce fóra
Správce fóra
Avatar uživatele

Příspěvekod Michal Mauser » 19.06.2015, 07:26

Miroslav Hrabák napsal:A mimochodem, náboženství nejsou o hmotném zabezpečení, ale právě o tom mravu, morálce a etice. To, že náboženství zdegenerovala nebo stála na špatných základech, je věc druhá. Připadá mi to jako moderní varianta pověsti rabi Loewa o Golemovi. Když už vzaly za své všechny ty iluze o světlých zítřcích a "pokroku", které měly motivovat člověka, aby dosáhl toho, čeho dosáhl nyní, tak aby, jak se říká nespadl řemen, přichází TZM o léčbě konzumu přesycením z možnosti neomezeného konzumu, který navíc ještě zušlechtí současného nedokonalého člověka? Jaký je vlastně podle TZM smysl života člověka? Jak by měl ten život za ideálních podmínek vypadat, jak by měl nebo mohl probíhat?


Vidím, že tu došlo k nepochopení. Náboženskými ideály jsem opravdu myslel mravy, morálku, etiku apod. Tyto ideály se neměly možnost za ty tisíce let rozvinout, protože lidé museli bojovat o drobky chleba pro své přežití a občas pro ně i někoho zabít, aby zajistili své přežití. Zajištěním základních potřeb se člověku uvolní ruce, aby pochopil, co to vůbec morálka a etika je, protože je v současném systému nemá šanci poznat.

Léčba konzumu přesycením? Asi bych to nazval jinak, ale zeptám se Vás: Hromadíte si doma vodu v pet lahvích i přesto, že jí máte nadbytek (dřív byla zdarma)? Hromadíte si vzduch, kterého je všude dostatek? Jste doma na internetu 24 hodin denně a vždy provoláte na telefonu všechny volné minuty jen proto, abyste maximálně zhodnotil měsíční poplatek?

Vám nepřipadá morální pracovat na tom, aby nikdo nehladověl? V kostelech také dávají lidem najíst.
Vám nepřipadá morální práce na odstranění kriminality? Pokud máte všeho dostatek, není důvod krást a 99% kriminality zmizí.
Vám nepřipadá morální, že chceme lidi osvobodit od nesmyslné práce?
Vám nepřipadá morální chtít co nejvíce vzdělanou populaci? To je v současném systému vyloučeno.
Vám nepřipadá morální, že chceme dát lidem možnost, aby si každý konečně určil svůj smysl života? Určitě mnoho lidí bude hledat ten univerzální smysl života - rozhodně více než dnes.
Vám nepřipadá morální, že stále klademe důraz na skromnost a zachování přírody, které jsou zabudovány přímo v návrhu?
Vám nepřipadá morální recyklovat a sdílet výrobky, čímž omezíme plýtvání a tyto přebytky dostanou ostatní?
Vám nepřipadá morální vyrábět kvalitní a recyklovatelné produkty, aby nedocházelo ke znečištění prostředí?
Vám nepřipadá morální, že všechny výtvory a umění budou sdíleny (namísto prodeje a zamknutí do trezoru) a z Vašich vylepšení bude mít užitek celá civilizace?
Vám nepřipadá morální vyrábět vše lokálně, aby měli lidé (nejen) čerstvé potraviny?
Vám nepřipadá morální produkovat co nejzdravější potraviny, aby se předešlo lidskému utrpení?

Někdo to dělá, protože cítí, že je to správné. Jiný zase protože ví, že to bude konečně fungovat pro všechny. Copak je takový problém na těchto všem společných věcech spolupracovat?

Tato práce a šíření povědomí je náš (členů) smysl života.

V budoucnu se budou moci lidé soustředit na rodinu a vztahy, které dnes nefungují. Budou moci bezplatně cestovat, sportovat, vzdělávat se, zkoumat, tvořit. Co víc si může člověk přát?

Miroslav Hrabák
Nový diskutér
Nový diskutér

Příspěvekod Miroslav Hrabák » 19.06.2015, 10:33

Řečeno diplomaticky: v TZM týmu vám chybí filosof, antropolog, psycholog, sociolog a historik. Ajťák, kybernetik, strojař či ekonom se primárně zabývají technikou, takže jejich chápání "člověka" je poněkud omezené. Další diskuse za těchto okolností nemá smysl, protože se točíme v bludném kruhu a řekl bych, že od samého začátku.

Problémem není uspokojit (nasytit) chudé (hladové), ale bohaté (nenasytné). Zřejmě předpokládáte, že zajištěním "dostatku" (či dokonce "přebytku") vyřešíte problém chudých, aniž byste zpochybnili nedotknutelnost majetku bohatých, a ještě se domníváte, že je navíc vyléčíte z jejich nenasytnosti. Hm. Takže viz předchozí odstavec.

Ke konkrétním praktickým řešením a možným problémům jejich realizace, která lze začít realizovat s výdobytky reálného kapitalismu a reálné demokracie, jsem se vyjadřoval už v některém z předchozích. Pokud se organizace nehodlá ujmout TZM v nějaké akci Z-day, tak je to záležitost spontánního rozhodnutí jednotlivce či skupinky lidí.

Myšlenka soběstačnosti je mi jinak sympatická. Ostatně není nová. Nová jsou snad některá řešení o kterých lze diskutovat, ale znovu - viz první odstavec. Tady navíc k těm humanitním vzdělancům by byli potřeba také přírodovědci (agronom, botanik, zoolog, biolog, apod.)

Náš Systém prý nelze reformovat. Předpokladem změny systému je tedy podle mě DOBRÁ VŮLE (mrav, morálka a etika), protože pak by se nejednalo o změnu, ale jen o reformu s cílem získat další čas k zachování stávajícího pořádku.

Martin Mojmír
Administrátor
Administrátor
Avatar uživatele

Příspěvekod Martin Mojmír » 19.06.2015, 13:59

Miroslav Hrabák napsal:Řečeno diplomaticky: v TZM týmu vám chybí filosof, antropolog, psycholog, sociolog a historik.
Ale to je nesmysl. Kdybyste nehledal důvody, ale způsoby - přečetl si naší příručku, zhlédl dokumenty a měl zájem se dovzdělat, o čemž se dokola opakujeme, takové nesmysly byste nemohl napsat. Tady Vám ani nic nebudu dokazovat, protože Vy nemáte o to zájem, anebo trpíte nějakým druhem zákalu očí či nedoslýchavosti, což vyžaduje nejprve odbornou pomoc.

Miroslav Hrabák napsal:Ajťák, kybernetik, strojař či ekonom se primárně zabývají technikou, takže jejich chápání "člověka" je poněkud omezené.
Zde jistá vysoká pravděpodobnost toho, co píšete, je, nicméně děláte z toho automatické pravidlo. Soudíte a odsuzujete ty, koho neznáte. Problém je ve Vašem zájmu chápání věcí, což si rovněž dokola ověřujeme. Myslíte stále systémově - jste tím omezen. Nemáte zájem cokoli řešit, nýbrž pouze a jen kritizovat, anebo vypisovat své názorové smyšlenosti. Dokud budete mít takové myšlení a hodnoty, budeme Vám dávat zapravdu v tom, co jste stále ještě v prvním odstavci napsal, a to že diskuse nemá v tento okamžik s Vámi (ale i Vaše s námi) smysl.

Miroslav Hrabák napsal:Další diskuse za těchto okolností nemá smysl, protože se točíme v bludném kruhu a řekl bych, že od samého začátku.
Tedy bych na Vaše demagogické texty dále nereagoval, shodneme se?

Miroslav Hrabák napsal:Problémem není uspokojit (nasytit) chudé (hladové), ale bohaté (nenasytné). Zřejmě předpokládáte, že zajištěním "dostatku" (či dokonce "přebytku") vyřešíte problém chudých, aniž byste zpochybnili nedotknutelnost majetku bohatých, a ještě se domníváte, že je navíc vyléčíte z jejich nenasytnosti. Hm. Takže viz předchozí odstavec.
Opět. Reakce pramenící z nepochopení, nedostatku informací a Vaší lenosti si tyto dohledat. Tímto tématem se jako hnutí zabýváme od samotného počátku, přičemž z evidentních důvodů je ztrátou času s Vámi o tom diskutovat. Dle toho, co píšete, se v tomto shodneme...

Miroslav Hrabák napsal:Ke konkrétním praktickým řešením a možným problémům jejich realizace, která lze začít realizovat s výdobytky reálného kapitalismu a reálné demokracie, jsem se vyjadřoval už v některém z předchozích. Pokud se organizace nehodlá ujmout TZM v nějaké akci Z-day, tak je to záležitost spontánního rozhodnutí jednotlivce či skupinky lidí.

Myšlenka soběstačnosti je mi jinak sympatická. Ostatně není nová. Nová jsou snad některá řešení o kterých lze diskutovat, ale znovu - viz první odstavec. Tady navíc k těm humanitním vzdělancům by byli potřeba také přírodovědci (agronom, botanik, zoolog, biolog, apod.)

Náš Systém prý nelze reformovat. Předpokladem změny systému je tedy podle mě DOBRÁ VŮLE (mrav, morálka a etika), protože pak by se nejednalo o změnu, ale jen o reformu s cílem získat další čas k zachování stávajícího pořádku.
Jak říkám, není čas ztrácet čas tam, kde není vůle. Nevím jak ostatní, ale z mé strany debata s Vámi určitě skončila. Popřeji Vám nakonec co nejméně bolestisvý bio-sociální tlak, který se dříve nebo později dostaví a Vaše co nejšetrnější probuzení.

Nakonec Vám možná doporučím vstup do některé politické strany nebo názorově-diskusního spolku - sekty... Hezké dny.
Motto: „Jsem odpovědný za to, co řeknu a učiním; nemohu být ale už odpovědný za to, jak to kdo pochopí. Proto nejprve přemýšlejte, než zareagujete.”


Vrátit se na “Ekonomika založená na zdrojích”

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Nejsou tu žádní registrovaní uživatelé a 1 host