interFórum, co si o tom myslíte

Tato podkategorie slouží výhradně k pokládání věcných dotazů - pro názory použijte sekci Názorové diskuse.

Moderátoři: Martin Mojmír, Pavel Hlávka, Michal Mauser

Pravidla fóra
Než cokoli napíšete, prosíme, prostudujte si zdejší stručnou (N)etiketu (přímý odkaz ZDE), na jejíž neznalost nebude brán při případném řešení problému zřetel. Děkujeme. Tým interForum.cz
Martin Mojmír
Administrátor
Administrátor
Avatar uživatele

Příspěvekod Martin Mojmír » 18.04.2015, 11:27

Dne 01.02.2015 Rudolf Dvořák na hlavní stránku svobodny-vysilac.cz pod odkaz INTERFÓRUM, CO SI O TOM MYSLÍTE? napsal:

Vážení posluchači,

v brzké době bude tento odkaz přesměrován na písemné diskusní fórum, které vám umožní zúčastnit se konstruktivních debat, jakým způsobem napomoci ke změně současného upadlého společenského systému. Bude možno třídit diskuse do tématických oblastí.

Zvrácený finanční ekonomický systém je pouze důsledkem úpadku mezilidských vztahů na planetě v globálním měřítku. Pokud by se naše civilizace rozvíjela harmonicky, již dávno bychom tento složitý finanční systém opustili a nahradili ho jiným lepším systémem. Technický rozvoj naší civilizace daleko předběhl její duchovní rozvoj, přesně v souladu s tím, na co lidé zaměřili svoji pozornost a úsilí. Chováme se jako živá hmota, nikoliv jako duchovní bytosti. Naprosto se vytratila zodpovědnost za planetu jako celek. Tím nastala obrovská nerovnováha a naše civilizace se zachvívá v základech, tak jako již více civilizací před námi. Chceme dopadnout také tak? Anebo ji tentokrát již dokážeme udržet a donekonečna rozvíjet?

Je nutno si uvědomit, že současné „technické vymoženosti“ naší civilizace tu máme nikoliv díky vládnoucímu ekonomickému systému, ale navzdory tomuto systému, který již nejméně 100 let technický pokrok brzdí a znemožňuje, v zájmu jiných priorit.

Co si dovolíme a co umožníme, to se děje a to se stane. Kdo jiný za to odpovídá než my sami? Hledejme způsoby, jak probudit svoji vlastní aktivitu, i přes všechny vlivy, které ji záměrně potlačují a omezují, a hledejme každý svoje vlastní možnosti, jak současnou realitu ovlivňovat. Všechno, co naši aktivitu podlamuje, co nám bere odpovědnost za vlastní rozhodnutí, je manipulace. Tváří se přívětivě, provází ji krásné sliby a nabízená široká pohodlná dlážděná cesta. V současné době to je konzum a zábava, „chléb a hry“, výměnou za naši svobodu a možnost rozhodování. Stojí nám to za to?

Základem naší osobní změny budiž poznání, pochopení a uvědomění. Brzy na to se probudí touha být aktivní. Mnozí svoji touhu zašlapávají, protože se bojí nejistoty. Kdo toto úskalí překoná, začne hledat možnosti, jak změnu uskutečnit. Hmotná realita se změní automaticky jako důsledek našich dalších každodenních rozhodnutí, pomalu a jistě, není nutno vědět předem, jak přesně všechno proběhne. Těch cest je nekonečně mnoho, záleží na naší tvořivosti. Celá změna probíhá v našem nitru, ostatní je jen důsledek! Záleží na našich postojích a na našem přesvědčení, které se nedá nikde nastudovat, lze k němu dospět pouze vlastní zkušeností, vlastním prožitím. Tu zkušenost jsme dříve neměli, co máme nyní. Nic z toho, co jsme prožili, nebylo zbytečné, to byla ta naše cesta. Vývoj pokračuje. My sami jsme tou realitou a my sami jsme tou změnou. Každý z nás může změnit pouze sám sebe, ne někoho jiného. Tak to dělejme a na nic nečekejme, co nám v tom brání? To je klíč k tomu, abychom se pohnuli z místa. Není nic důležitějšího, co bychom měli řešit, a není nikoho, kdo by to udělal za nás.

Mandát každého z nás je nepřenositelný, nelze ho delegovat na nějakou jinou osobu či skupinu lidí. Jak jsme již svým trpkým prožitím zjistili, toto nefunguje, ani nemůže fungovat v zájmu společnosti jako celku. Je to jen důmyslná hra samozvaných elit a přistoupením na tuto hru umožňujeme těmto hráčům, aby s námi manipulovali. Je to pro ně zábavné. Opusťme tuto virtuální realitu a uspořádejme si svoje poměry takovým způsobem, který odpovídá zákonitostem přírody. Jakýkoliv volební systém, který nebude mít charakter všeobecného referenda, je nyní již nepřijatelný. Ať si tahá za provázky, kdo chce. Na každém z nás osobně záleží, jaké bude konečné rozhodnutí v libovolné záležitosti. Zastupitel je v přirozeném řádu věcí vykonavatelem všeobecné vůle, tedy úředník, který slouží, nikoliv vládne, a v případě selhání je odvolatelný. To si pohlídejme.

Je zřejmé, že až se nám podaří nástroj všeobecného a závazného referenda uzákonit, nebudeme s ním umět zacházet, zaskočí nás to. Buďme na to připraveni, dobře informováni ve všech věcech společenského života, abychom tuto situaci zdárně a rychle zvládli. I za cenu některých počátečních chybných rozhodnutí je nutno jít touto cestou a naučit se rozhodovací moc používat.
Redakce SV

Následovaly komentáře posluchačů:

Jan Severský sc., 3.2.2015 (17:22)
Referendum není třeba uzákoňovat, protože referendum (rozhodování právnické osoby) existuje už milióny let, ale nesmí se objevit podvodníci s tou jejich vymyšlenou ,,zastupitelskou demokracií“!
Zastupitelská demokracie neexistuje, existuje pouze trestný čin zastupitelského podvodu, to ano, to existuje, protože legitimita rozhodovacího úkonu je dána, a to taky milióny let a velice dobře fungovala, dokud se na planetě neobjevili blázni a nezačali si vymýšlet život, společnosti a dokonce i ,,právo“, ale naruby!
A tak vznikla legislativa (legalizovaná slátanina bláznivých podvodníků) jako údajná právní norma a údajné zákony!

Jan Severský sc., 3.2.2015 (17:30)
Zbytek máte na facebooku Nevoliči ČR, a to v Oznámení voličům!
Toto oznámení dostali i politici, aby potom nežvatlali lži o tom, že o ničem neví!
Doporučuji velice pozorně pročíst!

Rudolf Dvořák, 3.2.2015 (20:51)
Politici jsou spíše vychytralí a rafinovaní predátoři než nemocné kusy. Dokud budeme přistupovat na jejich hru, do té doby ji s námi budou hrát. Nezabývejme se problémem politiků, oni přece nemají možnost něco měnit, i kdyby chtěli. Politici mají mnohem větší strach než prostí občané, zajisté opodstatněný, neboť jsou součástí nelítostné mašinérie. Často mají takový strach, že přicházejí o zdravý selský rozum (bez nadsázky) a o jakýkoliv projev lidskosti. Prosté lidské cítění je jim v jejich postavení na překážku, stávají se z nich zombie. To je průvodní zjev současného společenského systému.
Jako nemocné kusy lze označit spíše všechny občany, kteří tyto politiky do jejich funkcí zvolili, vždyť je k tomu nikdo nenutil, bylo to jejich svobodné rozhodnutí. Přesně tak, v současné společnosti převažují nemocné kusy, bez touhy po poznání, bez vlastní aktivity, pyšně živořící na pokraji psychického i fyzického zhroucení, zaujatí konzumem a zábavou. K těmto se Svobodný vysílač CS obrací a podává jim obraz o dnešní realitě včetně návrhů na řešení zoufalého stavu.
Když začneme mluvit o politicích, mluvíme o volebním systému. Celý současný volební systém je jen divadlo, protože nemůže změnit podstatu problémů. Zabývejme se podstatou jevů, ne až jejich následky.

Jan Severský sc., 3.2.2015 (17:37)
Řešení absolutně všech problémů je uloženo na internetu jako výsledek vědecké práce, ale v tom řešení nejsou politici a jejich ,,odborníci“ určující, protože právě oni jsou příčinou všech problémů a svou podstatou jsou deviací, úchylkou v tomto živočišném druhu a vůbec nemají existovat!
Jedná se o nemocné kusy v tomto živočišném druhu!
A vytváří nemocný život, a to v celém spektru jako aktivátoři negativní, generační řetězové reakce!
Jediné řešení je totiž návrat do logické podoby!
To řeší absolutně vše!

Studio Plzeň, 4.2.2015 (19:55)
Spíše bych řekl, že vy jste „dospěl“ pane Seversky k zcela chybným závěrů. Politici jsou jen servisní vrstva pro ještě vyšší tzv. skrytou elitu (pokud nevíte, co to je a jak se pozná, pak si prostudujte něco od prof. J.Kellera) a tedy dělají přesně to, co tito chtějí (jedná se o oligarchy, bankéře, vysoce postavené zednáře atd. atd.). Politici tedy ve své podstatě NEMOHOU s tímto systémem nic udělat i kdyby opravdu chtěli – jako že ani nechtějí, neboť jim přísun peněz od skryté elity naprosto vyhovuje.
A pokud se jedná o vymyšlené systémy, pak je důležité si uvědomit k jakému účelu a kým byly vymyšleny. A právě tento, který právě prožíváte je vymyšlen tak dokonale, že si ani neuvědomujete, že jste se stal otrokem pro tu skrytou elitu o které jsem již psal.
A také jste přehlédl, že právě pan Dvořák píše o společnosti, které se vrací ke kořenům, kdy se nic nevymýšlí a za žádným účelem, ale naopak se dochází k přirozenosti života.
Takže vše je prostě jinak milý pane Severský! Ale přijít na to stojí opravdu trochu přemýšlení…..

Jan Severský sc., 4.2.2015 (18:11)
Rudol Dvořák přehlédl, že podstata problému je pouze v politicích a v ničem jiném!
Všechny ty vymyšlené „systémy“ jsou právě základ vzniku nemocného stavu, protože jsou VYMYŠLENÉ!
To znamená…neplatné pro realitu!
Život se nesmí vymýšlet, protože už existuje a je řízen a podmíněn skutečnými zákony, které taky existují, ale ne ty vymyšlené!
Ty jsou paradoxem (negativem)!

Tento živočišný druh má ,,systém“ určen a to geneticky, protože to je živočišný druh, nic víc!
Ten ,,systém“ perfektně fungoval, dokud nevznikli mutanti politici (nemocné kusy ve formě života) s parazitní duševní poruchou, která se projevuje parazitismem, až extrémním parazitismem (viz duševní porucha ekonomismus a pod.) a je obecně nebezpečná!
Vše má být jinak!

Studio Plzeň, 4.2.2015 (23:41)
Díky!

Jiří Tanistra, 4.2.2015 (23:18)
Děláte skvělou práci. Vydržte. Díky. Jsem s vámi.

Studio Plzeň, 3.3.2015 (11:57)
Hezký den,
děkujeme za vaše slova – ano je to tak – pravidelně přispívá asi 70 lidí nějakou částkou. Na Slovensku je to jinak, proto si také mohou dovolit profesionální vysílní s profesionální technikou a i alespoň poloprofi moderátory, kteří nemusejí chodit navíc do práce. Ale věřím, že během krátké chvíle bude i u nás v ČR takové povědomí o stavu společnosti, že si mnoho lidí uvědomí přínos prakticky jediného nezávislého LIVE média v ČR, čímž je SV.

Ověřit Váš příspěvek samozřejmě lze, pokud znám jméno. U Vás konkrétně přišly příspěvky ve formě daru dne 3.2. 200Kč a 24.2. 200Kč.
Velmi děkujeme, pomohl jste nejen SVCS, ale též sobě a všem svobodně smýšlejícím lidem!

za SVCS P.Hlávka

Jiří Tanistra, 2.3.2015 (19:59)
Dobrý den.

Je zvláštní, že nepřispívá dostatek posluchačů na provoz rádia. Stačí aby 300 lidí poslalo 100 Kč. Slováci vyberou 8000 eur každý měsíc. To je to s čechy tak špatné?
Je nějaký způsob jak si ověřit že můj příspěvek skutečně dorazil na váš účet?
Minulý měsíc jsem poslal 2x 200Kč.
Tímto chci apelovat na ostatní posluchače ať přispějí kolik můžou. Projekt Svobodného Vysílače a CNTV je natolik důležitý pro lepší budoucnost nás všech, že odpustit si např. 4 piva je maličkost v poměru k potenciálu těchto projektů.

Děkuji všem aktérům SV a CNTV za jejich aktivitu. Držte se. My tu hydru porazíme.

ladislav, 3.4.2015 (15:55)
Dobre VY


Stránka byla před cca 14 dny nahrazena přímým odkazem do již otevřeného interFóra, kde se můžete zaregistrovat a pokračovat v případné diskusi na toto téma formou odpovědí na tento příspěvek. Odpovídat Vám bude opět Rudolf, Pavel Hlávka a další.
Motto: „Jsem odpovědný za to, co řeknu a učiním; nemohu být ale už odpovědný za to, jak to kdo pochopí. Proto nejprve přemýšlejte, než zareagujete.”

Peter
Nový diskutér
Nový diskutér

Příspěvekod Peter » 29.11.2015, 09:10

Dňa 20.11.2015 o 13:05 Peter Brezina napísal(a):
Poradím vám ľudkovia ako sa zbaviť každej vlády,ktorá vás niči.
1, Treba sa zúčastniť volieb v čo najväčšom množstve
2, Treba zneplatniť hlasovací lístok
3.Volebná komisia ,bude čitať výsledky volieb,ak neplatných hlasov bude viac ako platných voľby vyhrali nevoliči.
Majú nárok na zostavenie vlády a parlamentu. Aj keď to nebudú chcieť akceptovať,De facto víťazstvo je vaše a občianská neposlušnosť bude oprávnená a chránená ústavou.


My sme teraz v takej situácii, ako keď ti dajú do džbánu dva čierne kamene a hovoria ti, že keď vytiahneš biely to znamená život a keď čierny to je smrť. Už na začiatku je rozhodnuté. Ale dá sa s tým vybabrať, keď vylosovaný kameň ihneď zahodíš pred tým aby ho ktokoľvek zbadal. Podľa logiky tam musí zostať ten opačný. A to bude čierny.Čiže vlastne si vylosoval biely a ten si znehodnotil ako svoj hlas. zneplatniť.
Predstavte si že volebná komisia vyhlásii že z 4 000,000 oprávnených voličov sa dostavilo 3 700 000 a z toho neplatných hlasov bolo 3 450 000 ,už len toto ,keď prečítajú je to smrť každej budúcej vlády ,lebo nemá mandát,ľudia jej vyslovia nedôveru tým že nehlasujú za ponuku ktorá im bola predložená a že ju bojkotujú. V podstate to je aj referendum
pouvažujte nad tým páni,ale toto je trojský kôň v systéme a treba ho využiť. Vpodstate nasáva situácia, kedy voľby nie sú uznášaniaschopné,čo sa týka demokratičnosti,hneď na začiatku je zrejmé/ak sa rozhodne nadpolovičná väčšina zneplatniť svoj hlas,napríklad zakrúžkovaním všetkých ponúk/potom voľby nemajú mandát,Tento princíp platí aj pri zvolávani národnej rady,alebo dozorných rád,Chce to len čím najväčšiu účasť vo voľbách a zneplatniť svoj hlas.No a tento systém sa odvoláva na demokraciu a aj v ústave sa hovorí o demokracii,buď demokracia je ,alebo nie je a ak nie je treba povedať ,že kráľ je nahý.Chce to len jedno vysokú účasť vo voľbách a nadpolovičné a samozrejme čo najvyšie počty neplatných hlasov. Po tomto akte bude známi diktátor to spôsobi ,že aj silové zložky budú poznať na čiej strane chcú stáť a koho chrániť,budú keazdému zrejmé budúce následky jasne a nebude sa na čo vyhováraťv budúcnosti.
S pozdravom Peter Brezina

Martin Mojmír
Administrátor
Administrátor
Avatar uživatele

Příspěvekod Martin Mojmír » 29.11.2015, 14:41

Pane Petere, máte nějakou otázku na rádio Svobodný vysílač CS, popřípadě něco ke kategorii či tématu?
Motto: „Jsem odpovědný za to, co řeknu a učiním; nemohu být ale už odpovědný za to, jak to kdo pochopí. Proto nejprve přemýšlejte, než zareagujete.”

joschua
Nový diskutér
Nový diskutér

Příspěvekod joschua » 19.12.2015, 14:26

Dobrý den, zaujaly mě relace s panem Petrem z Austrálie v archívu jsou zatím dvě pokud se nepletu. Budou nějaké další díly?
Děkuji Josef


Vrátit se na “Webové stránky, stream, fórum, sociální sítě a další publikační prostor”

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Nejsou tu žádní registrovaní uživatelé a 1 host

cron